Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Behovsdrevet sentrumsutvikling i Hemsedal
Stedsutvikling
Strategisk urbanisme
Medvirkning
Klimascenarier for Luster og Sogndal i 2040
Miljø og klima
Fremtidsscenarier
UX
Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene er laget for å diskutere konsekvenser av klimaendringar og klimapolitikk i en lokal kontekst, på en håndgripelig måte
Stedsutvikling fra innbyggernes perspektiv i Randaberg
Stedsutvikling
Medvirkning
Strategi
Sammen med innbyggere i Randaberg kommune har vi utforsket hvordan vi kan skape et mer livlig og menneskevennlig sentrum uten omfattende investeringer. Vi kaller det lavterskel stedsutvikling basert på innbyggernes behov
Behovskartlegging for Smart Data
Digital teknologi
Systemisk kartlegging
Smart utnyttelse av kommunale data vil gi mer sammenhengende og brukertilpassede tjenester, muligheter for verdiskaping i næringslivet og mer effektiv kommunal drift. Men hvordan ser dette egentlig ut?
Byøkologi og borgerinvolvering
Stedsutvikling
Prototyping
Brukertesting
Sammen med innbyggere i Karmøy og Haugesund kommune har vi utforsket hvordan vi kan bruke digital teknologi for å øke engasjementet for trær og vekster i våre nærmiljø
Distriktsinnovasjon med DOGA
Stedsutvikling
Behovskartlegging
Hvordan kan man involvere innbyggere i innovasjonsprosser? Vi har hjulpet Lund, Vang og Lebesby kommune med digital innbyggerinvolvering i Gnist-programmet til DOGA
Digitaliseringsstrategi for Sogndal kommune
Digital teknologi
Strategi
Samskaping
Er det mulig å lage en lettbeint og forståelig digitaliseringsstrategi?
Sammen med Sogndal kommune har vi utviklet deres nye strategi “Ein digital kvardag”
Digital gåtjeneste for Ruter
Mobilitet
Mulighetstudie
Prototyping
Kan vi bruke digital teknologi til å få flere til å gå? Ved å integrere gange som et fullverdig transportmiddel i Ruter sine systemer, skaper man verdi for både de gående og for Ruter
Beta kommune
Lokaldemokrati
Strategi
UX
Hvordan kan vi involvere innbyggere i utviklingen av digitale tjenester i kommunen? Beta kommune viser hvordan vi kan skape eierskap hos innbyggerne og gode digitale tjenester
Digital medvirkning i Karmøy
Lokaldemokrati
Medvirkning
Workshops
Hvordan kan kommuner gjøre medvirkning digitalt? Vi hjalp Karmøy kommune med å nå ut til innbyggere for å diskutere FN's bærekraftsmål og lokale forhold