Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Byøkologi og borgerinvolvering
Sammen med innbyggere i Karmøy og Haugesund kommune har vi utforsket hvordan vi kan bruke digital teknologi for å øke engasjementet for trær og vekster i våre nærmiljø
Stedsutvikling
Samskaping
Distriktsinnovasjon med DOGA
Hvordan kan man involvere innbyggere i innovasjonsprosser? Vi har hjulpet Lund, Vang og Lebesby kommune med digital innbyggerinvolvering i Gnist-programmet til DOGA
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Digitaliseringsstrategi for Sogndal kommune
Er det mulig å lage en lettbeint og forståelig digitaliseringsstrategi?
Sammen med Sogndal kommune har vi utviklet deres nye strategi “Ein digital kvardag”
Mobilitet
Mulighetstudie
Prototyping
Digital gåtjeneste for Ruter
Kan vi bruke digital teknologi til å få flere til å gå? Ved å integrere gange som et fullverdig transportmiddel i Ruter sine systemer, skaper man verdi for både de gående og for Ruter
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Beta kommune
Hvordan kan vi involvere innbyggere i utviklingen av digitale tjenester i kommunen? Beta kommune viser hvordan vi kan skape eierskap hos innbyggerne og gode digitale tjenester
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Digital medvirkning i Karmøy
Hvordan kan kommuner gjøre medvirkning digitalt? Vi hjalp Karmøy kommune med å nå ut til innbyggere for å diskutere FN's bærekraftsmål og lokale forhold