Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Scenarioutvikling
Strategi
Klimascenarier for Luster og Sogndal i 2040
Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene er laget for å diskutere konsekvenser av klimaendringar og klimapolitikk i en lokal kontekst, på en håndgripelig måte
Stedsutvikling
Strategi
Medvirkning
Designdrevet stedsutvikling i Randaberg
Sammen med innbyggere i Randaberg kommune har vi utforsket hvordan vi kan skape et mer livlig og menneskevennlig sentrum uten omfattende investeringer. Vi kaller det lavterskel stedsutvikling basert på innbyggernes behov
Digital utvikling
Strategi
Systemisk visualisering
Smart Data
Smart utnyttelse av kommunale data vil gi mer sammenhengende og brukertilpassede tjenester, muligheter for verdiskaping i næringslivet og mer effektiv kommunal drift. Men hvordan ser dette egentlig ut?
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Byøkologi og borgerinvolvering
Sammen med innbyggere i Karmøy og Haugesund kommune har vi utforsket hvordan vi kan bruke digital teknologi for å øke engasjementet for trær og vekster i våre nærmiljø
Stedsutvikling
Samskaping
Distriktsinnovasjon med DOGA
Hvordan kan man involvere innbyggere i innovasjonsprosser? Vi har hjulpet Lund, Vang og Lebesby kommune med digital innbyggerinvolvering i Gnist-programmet til DOGA
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Digitaliseringsstrategi for Sogndal kommune
Er det mulig å lage en lettbeint og forståelig digitaliseringsstrategi?
Sammen med Sogndal kommune har vi utviklet deres nye strategi “Ein digital kvardag”
Mobilitet
Mulighetstudie
Prototyping
Digital gåtjeneste for Ruter
Kan vi bruke digital teknologi til å få flere til å gå? Ved å integrere gange som et fullverdig transportmiddel i Ruter sine systemer, skaper man verdi for både de gående og for Ruter
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Beta kommune
Hvordan kan vi involvere innbyggere i utviklingen av digitale tjenester i kommunen? Beta kommune viser hvordan vi kan skape eierskap hos innbyggerne og gode digitale tjenester
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Digital medvirkning i Karmøy
Hvordan kan kommuner gjøre medvirkning digitalt? Vi hjalp Karmøy kommune med å nå ut til innbyggere for å diskutere FN's bærekraftsmål og lokale forhold