Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Design og samfunn

Vi designer prosesser, strategier og tjenester for et mer engasjerende, bærekraftig og demokratisk samfunn!

Lær hvordan

Vi involverer, designer, prototyper og tester

Hva vi gjør

Innsikt

Fra behov til muligheter

Vi snakker med mennesker for å forstå hva de trenger i hverdagen. Deretter definerer vi konkrete muligheter for fremtiden.

Strategi

Involverende prosesser

Mange kvier seg for endring. Vi gjør det gøy å tenke nytt. Vi designer og fasiliterer prosesser som engasjerer. Det skaper resultater.

Design

Digitale tjenester

Få liker lange rapporter og utredninger. Vi utformer løsninger som folk forstår og faktisk vil bruke. Vi tester alltid for å sikre at det vi lager funker.
Aktuelle prosjekter
Scenarioutvikling
Strategi
Klimascenarier for Luster og Sogndal i 2040
Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene er laget for å diskutere konsekvenser av klimaendringar og klimapolitikk i en lokal kontekst, på en håndgripelig måte
Stedsutvikling
Strategi
Medvirkning
Designdrevet stedsutvikling i Randaberg
Sammen med innbyggere i Randaberg kommune har vi utforsket hvordan vi kan skape et mer livlig og menneskevennlig sentrum uten omfattende investeringer. Vi kaller det lavterskel stedsutvikling basert på innbyggernes behov
Digital utvikling
Strategi
Systemisk visualisering
Smart Data
Smart utnyttelse av kommunale data vil gi mer sammenhengende og brukertilpassede tjenester, muligheter for verdiskaping i næringslivet og mer effektiv kommunal drift. Men hvordan ser dette egentlig ut?
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Byøkologi og borgerinvolvering
Sammen med innbyggere i Karmøy og Haugesund kommune har vi utforsket hvordan vi kan bruke digital teknologi for å øke engasjementet for trær og vekster i våre nærmiljø
Stedsutvikling
Samskaping
Distriktsinnovasjon med DOGA
Hvordan kan vi involvere innbyggere i innovasjonsprosesser? Vi har hjulpet Lund, Vang og Lebesby kommune med designmetodikk og digital innbyggerinvolvering i Gnist-programmet til DOGA
Digital utvikling
Strategi
Medvirkning
Digital samfunnsutvikling i Sogndal kommune
For å utløse potensialet i digitalisering må vi se på det som en naturlig del av hverdagen og som mer enn et verktøy for effektivisering. Sammen med Sogndal kommune har vi utviklet deres nye strategi “Ein digital kvardag” og en digital samfunnsplan
Digital utvikling
Prototyping
Medvirkning
Beta kommune
Hvordan kan vi involvere innbyggere i utviklingen av digitale tjenester i kommunen? Beta kommune viser hvordan vi kan skape både eierskap hos innbyggere og bedre digitale tjenester basert på deres behov
Vil du bli bedre kjent med oss?
Les mer