Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Design og samfunn

Vi designer tjenester, systemer og omgivelser for et mer engasjerende, bærekraftig og demokratisk samfunn

Se hvordan

Hvem vi er

Travers er et designkontor som jobber med samfunnsutvikling. Vi kombinerer menneskelig forståelse med design og teknologi for å skape morgendagens tjenester, systemer og omgivelser.

Hva vi gjør

Innsikt

Illustrasjon for Travers sin tjeneste Innsikt

Fra behov til muligheter

Vi snakker med mennesker for å forstå hva de trenger i hverdagen. Deretter definerer vi konkrete muligheter for fremtiden.

Strategi

Travers Strategi ikon

Involverende prosesser

Mange kvier seg for endring. Vi gjør det gøy å tenke nytt. Vi designer og fasiliterer prosesser som engasjerer. Det skaper resultater.

Design

Travers Design Ikon

Digitale tjenester

Få liker lange rapporter og utredninger. Vi utformer løsninger som folk forstår og faktisk vil bruke. Vi tester alltid for å sikre at det vi lager funker.

Temaer vi jobber med

Stedsutvikling

Digital teknologi

Miljø og klima

Mobilitet

Lokaldemokrati

Forvaltning