Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Beta kommune

Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra innbyggerne krever at offentlig sektor jobber på nye måter. Beta kommune er et designprosjekt om digital samfunnsutvikling med fokus på innbyggernes opplevelser. Vi har utforsket hvordan digital teknologi kan bidra til å utvikle kommuner til bedre steder å leve.

Hvis kommunene skal møte morgendagens utfordringer, må de utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi. Beta kommune konkretiserer flere av disse mulighetene, og viser hvordan de kan skape verdi for innbyggerne i hverdagen gjennom konkrete eksempler.

Gjennom feltarbeid, samskaping, prototyping og testing har vi utviklet ti eksempler på digitale tjenester for kommuner. Tjenestene viser hvordan digital teknologi kan bidra til å skape fellesskap, deltakelse, nærhet og tillit i kommunen.

"Skal vi skape verdifulle digitale tjenester, må de utformes med utgangspunkt i de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal bygges videre på"

– Beta kommune, først publisert i Kommunal rapport

Ved å involvere innbyggerne i utviklingen av digitale tjenester skaper vi løsninger som svarer til reelle behov i hverdagen. Slik får vi mer effektive tjenester og en mer inkluderende kommune.

→ Prosjektet vant DOGA Nykommermerket i 2020. Les mer om prosjektet på DOGA sine nettsider