Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Beta kommune

Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra innbyggerne krever at offentlig sektor jobber på nye måter. Beta kommune viser hvordan vi kan involvere innbyggere i lokal samfunnsutvikling og nyskaping.

Hvis kommunene skal møte morgendagens utfordringer, må de utnytte mulighetene som ligger i digital teknologi. Beta kommune konkretiserer flere av disse mulighetene, og viser hvordan de kan skape verdi for innbyggerne i hverdagen gjennom konkrete eksempler.

Gjennom feltarbeid, samskaping, prototyping og testing har vi utviklet ti eksempler på digitale tjenester for kommuner. Tjenestene viser hvordan digital teknologi kan bidra til å skape fellesskap, deltakelse, nærhet og tillit i kommunen.

"Skal vi skape verdifulle digitale tjenester, må de utformes med utgangspunkt i de verdiene vi ønsker at samfunnet vårt skal bygges videre på"

– Beta kommune, først publisert i Kommunal rapport

Ved å involvere innbyggerne i utviklingen av digitale tjenester skaper vi løsninger som svarer til reelle behov i hverdagen. Slik får vi mer effektive tjenester og en mer inkluderende kommune.

→ Prosjektet vant DOGA Nykommermerket i 2020. Les mer på betakommune.no