Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Nyskapende distrikter

Hvordan kan vi utvikle fremtidens attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige lokalsamfunn? I innovasjonprogrammet Gnist har vi jobbet sammen med tre ulike distriktskommuner for å finne nyskapende løsninger på lokale utfordringer.

I Gnist utforsker vi fremtidens distriktssamfunn. Programmet er et samarbeid mellom DOGA, Nordic Edge, Innovasjon Norge og en rekke andre aktører.

I prosessen har vi jobbet med hvordan kommunene kan engasjere og involvere innbyggere i utviklingsprosesser. Både for å kartlegge behov og finne nye løsninger på lokale utfordringer.

"Vi er mange som vil og ønsker å bidra til utvikling av et levende sentrum i bygda. Ja til flere økter som dette, hvor vi kan bidra i utviklingen av kommunen"

– Fra innbyggerworkshop

Vi gjennomførte digitale framtidsverksteder og dybdeintervjuer sammen med engasjerte innbyggere. Å snakke med innbyggere om fremtiden gir verdifull innsikt i lokale utfordringer, muligheter og ikke minst - hva lokale ressurspersoner ønsker å bidra med.