Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Ruter Gange

Den store befolkningsveksten i Oslo og Akershus krever gode mobilitetsløsninger. Det gjør at vi må tenke nytt rundt hvordan folk beveger seg i byen.

Ruter Gange tar de gående på alvor. Ved å integrere gange som et fullverdig transportmiddel i Ruter sine systemer, skaper man verdi for både de gående og for Ruter.

Tjenesten utnytter eksisterende data fra YR, Geodata, Oslo Kommune og Miljødirektoratet. Ved hjelp av disse dataene kan man velge gåruter på en helt ny måte.

«Hvis 2 millioner nordmenn øker sitt fysiske aktivitetsnivå med 10–15 minutters daglig gange, så er den årlige velferds-gevinsten beregnet å være 50 milliarder kroner»

– Nasjonal gåstrategi (2012)

Foruten de enorme gevinstene for miljø, helse og økonomi vil en slik satsing bidra til en aktiv gåkultur, noe som igjen vil avlaste kollektivtrafikken i de mest pressede områdene og bidra til et bedre og mer aktivt byliv.

→ Prosjektet vant DOGA Hedersmerket i 2019. Les mer på DOGA sine sider!