Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Bærekraft og involvering

FNs bærekraftsmål består av 16 hovedmål og 169 delmål. Hvor skal vi starte og hvordan skal vi prioritere? Med bærekraftsmålene som rammeverk, skisserte vi ut fremtidens drømmer for bærekraftige Karmøy sammen med over 40 engasjerte innbyggere. Sammen tenkte vi både globalt og lokalt.

I Karmøy kommune har politikerne bestemt at FNs bærekraftsmål skal fungere som et rammeverk for samfunnsutviklingen. Men hva betyr det i en lokal kontekst?

Vi utviklet og gjennomførte en digital workshop sammen innbyggere med et aldersspenn fra 20 til 80 år. Innbyggerne jobbet sammen om å se lokale utfordringer og muligheter med et globalt perspektiv.

"Spennende arbeidsmåte. Dette var litt ut av comfortsonen, men jeg tror det er noe av det som må til for å få til utvikling."

– Fra workshopdeltaker

Med digitale verktøy kan vi nå frem til mennesker som aldri før har møtt opp til folkemøte i kommunehuset. Og vår erfaring er at de eldre innbyggerne også får det til!

→ Dette kom i lokalavisa! Les mer på Karmøynytt her. (Vi jobber videre med Karmøy for å utvikle gode digitale verktøy for innbyggerinvolvering)