Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Behovsdrevet sentrumsutvikling i Hemsedal

Stedsutvikling
Medvirkning
Strategisk urbanisme

Kunde

→ Hemsedal kommune

Samarbeidspartnere

→ Etyde Arkitekter

→ Sosiologisk Poliklinikk

Våre tjenester

→ Prosessledelse

→ Innbyggerinvolvering

→ Behovskartlegging

→ Strategisk urbanisme

Langs elva Hemsila øverst i Hallingdalen ligger Hemsedal kommune, for mange kjent som vinterdestinasjon, hyttekommune og afterski-eldorado.

Til tross for en kraftig utvikling av skianlegg, hoteller og hyttefelt, har det skjedd lite i bygdas sentrum Trøym de siste 20 årene. Sammen med Hemsedal kommune har vi utformet ny plan og strategi for utvikling av fremtidens sentrum, basert på innbyggernes behov.

Bakgrunn

Hemsedal har de siste tiårene utviklet seg fra å være en landbrukskommune til å bli en turistdestinasjon. Områdene rundt skianleggene har blitt bygget ut i stor skala med hoteller, hytter og servicetilbud. I bygdas sentrum Trøym har det imidlertid vært lite utvikling siden 90-tallet. Utfordringer med flom, vei og brobygging har gjort det vanskelig å komme til enighet om fremtiden for sentrum.

Målet for dette prosjektet har vært todelt. Den første delen har handlet om å forstå behovene til ulike hemsedøler. I den andre delen har vi tatt utgangspunkt i innbyggernes behov for å skissere konkrete muligheter for sentrumsutvikling i Trøym.

Prosess

I dette prosjektet har vi brukt tjenestedesignmetodikk for å kartlegge behovene til menneskene Hemsedal. Vi anerkjenner at vi ikke vet hva løsningen er i starten av prosjektet, men at vi kommer til å finne svarene underveis, sammen med menneskene som skal bruke Trøym sentrum i fremtiden.

For å forstå stedet og folkene reiste vi på feltarbeid til Hemsedal. Vi gjennomførte dybdeintervjuer, trafikktellinger, stedsvandringer, og holdt en rekke workshops. Vi gjennomførte også flere digitale workshops og lanserte en digital innspillsportal. Vi fikk over 230 innspill i løpet av perioden.

En viktig del av prosessen har også vært brukertesting av skisser med innbyggerne og ressursgrupper underveis i prosessen, for å sikre at vi svarer til reelle behov.

Resultat

Resultatet inneholder en oppsummering av innbyggernes behov, konkrete plangrep for utvikling av sentrum og en pakke med midlertidige tiltak som gjør det mulig å sette i gang med sentrumsutviklingen uten store investeringer og tunge prosesser.

En viktig del av resultatet er også hvordan denne prosessen i seg selv kan bidra til å skape forankring for en utvikling som tar hensyn til ulike behov i et lite lokalsamfunn, på tvers av alder, livssituasjon og politiske interesser. Vi anbefaler å laste ned leveransen i sin helhet for å lese mer om prosjektet!