Ein digital kvardag

Digitalisering handler om mye mer enn digital teknologi og IKT. Sogndal kommune sin nye digitaliseringsstrategi viser hvordan vi kan involvere innbyggere og ansatte for å skape gode digitale tjenester.

Vi startet prosessen med å snakke med innbyggere og ansatte om deres utfordringer og behov. Hva slags digitale tjenester trenger folk i hverdagen?

Rapporter og strategier havner som oftest i en skuff. For å gjøre strategien mer tilgjengelig brukte vi visuelle virkemidler og oppsummeringer for å gjøre strategien enklere å ta i bruk.

"Innbyggjarane er ekspertar på korleis digitale løysingar vert opplevd. Dei veit kva som fungerer bra og kva som fungerer dårleg"

– Fra innbyggerintervjuer

Digital tjenesteutvikling i kommunal sektor er ingen enkel oppgave. God digitalisering krever nye tankesett, arbeidsmetoder og samarbeid på tvers av sektorer. Ikke minst må vi gjøre det engasjerende å delta.

→ Som en videreføring av strategien har vi jobbet med å utvikle 'Utfordrarbygda', Sogndal kommune sin nye plattform for innbyggerinvolvering. Ta en titt her!

Laget i samarbeid med Jonas Vetlesen