Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Ein digital kvardag

Digitalisering handler om mye mer enn digital teknologi og IKT. Sogndal kommune sin nye digitaliseringsstrategi viser hvordan vi kan involvere innbyggere og ansatte for å skape gode digitale tjenester.

Vi startet prosessen med å snakke med innbyggere og ansatte om deres utfordringer og behov. Hva slags digitale tjenester trenger folk i hverdagen?

Rapporter og strategier havner som oftest i en skuff. For å gjøre strategien mer tilgjengelig brukte vi visuelle virkemidler og oppsummeringer for å gjøre strategien enklere å ta i bruk.

"Innbyggjarane er ekspertar på korleis digitale løysingar vert opplevd. Dei veit kva som fungerer bra og kva som fungerer dårleg"

– Fra innbyggerintervjuer

Digital tjenesteutvikling i kommunal sektor er ingen enkel oppgave. God digitalisering krever nye tankesett, arbeidsmetoder og samarbeid på tvers av sektorer. Ikke minst må vi gjøre det engasjerende å delta.

→ Som en videreføring av strategien har vi jobbet med å utvikle 'Utfordrarbygda', Sogndal kommune sin nye plattform for innbyggerinvolvering. Ta en titt her!

Digitaliseringsstrategien er laget i samarbeid med Jonas Vetlesen