Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Smart Data

Data er en verdifull ressurs som gjør det mulig å utvikle bedre tjenester til innbyggerne, øke verdiskapingen i næringslivet og effektivisere offentlig forvaltning. Slik det er i dag er imidlertid de færreste norske kommuner i stand til å utnytte verdien av sine data i egen virksomhet. Smart Data skal gjøre det mulig å skape verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører. Vi har hjulpet med behovskartlegging, visualisering, strategi og formidling.

Vi har brukt designmetodikk for å kartlegge behovene til ulike aktører i og utenfor kommunen. Vi har gjennomført dybdeintervjuer, workshops og laget enkle digitale prototyper sammen med aktører for å forstå ulike behov.

Målet med forarbeidet har ikke vært å definere konkrete tekniske krav til en eventuell løsning, men heller belyse de ulike behovene som brukerne har i sin hverdag. Slik sikrer vi at de reelle behovene blir løst.

“Beslutninger blir systematisk tatt på grunnlag av magefølelse fremfor reelle data og analyse”

– Fra dybdeintervju med ansatt i Hamar kommune

Den begrensede kompetansen innen utvikling og design, prosesser og informasjon i siloer, samt usikkerhet rundt personvern og datahåndtering, hindrer kommunen fra å få til skikkelig datadrevet innovasjon i kommunen.

→ Visualisering av systemiske behov. Smart Data har blant annet mottatt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av innovative løsninger gjennom et innovasjonspartnerskap. Klikk her for å følge med på prosjektet videre.