Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Behovskartlegging for Smart Data

Systemisk kartlegging
Behovskartlegging
Tjenestedesign

Kunde

→ Hamar kommune

→ Innovasjon Norge

Samarbeidspartnere

→ LUP

→ Innovasjon Norge

Våre tjenester

→ Systemtisk kartlegging

→ Samskaping

→ Behovskartlegging

→ Prototyping

Data er en verdifull ressurs som gjør det mulig å utvikle bedre tjenester til innbyggerne, øke verdiskapingen i næringslivet og effektivisere offentlig forvaltning. I dag er imidlertid de færreste norske kommuner i stand til å utnytte verdien av sine egne data.

Smart Data skal gjøre det mulig å skape verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører. Vi har hjulpet med behovskartlegging, visualisering, strategi og formidling.

Bakgrunn

Smart Data har gjennom innovasjonspartnerskapsordningen fått tildelt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Prosjektet har som mål å gjøre verdifull data tilgjengelig på tvers av systemer og aktører, i et felles økosystem, som vil gjøre det enklere å bruke data i hverdagen, samtidig som det ivaretar personvern og gjeldende lovverk.

Det er ikke en enkel oppgave. Utfordringene er sammensatte og brukerbehovene er ulike. Derfor har vi bistått prosjektgruppen med å forstå brukernes behov, kartlegge aktører, visualisere systemets bestanddeler og definere konkrete muligheter.

Prosess

Vi har brukt designmetodikk for å kartlegge behovene til ulike aktører i og utenfor kommunen. Vi har gjennomført dybdeintervjuer, workshops og laget digitale innsiktsprototyper sammen med ulike aktører for å forstå deres behov.

Målet med behovskartleggingen har ikke vært å definere konkrete tekniske krav til en eventuell løsning, men heller belyse behovene som de ulike brukerne har i sin hverdag. Slik kan vi sikre at de reelle behovene blir løst, til riktig tid og på riktig sted.

Resultat

Resultatet av prosjektet er en rapport som beskriver kontekst, muligheter og behov for Smart Data, basert på kvalitativ innsikt i de reelle behovene til menneskene som skal bruke systemet. I rapporten beskriver vi også prinsipper for prosessen videre. Målet med denne delen av prosjektet har vært å konkretisere utfordringen, men også å nå ut til potensielle samarbeidspartnere i markedet.