Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Lavterskel stedsutvikling i Randaberg

Stedsutvikling
Medvirkning
Strategi

Kunde

Randaberg kommune

Samarbeidspartnere

Etyde Arkitekter

Sosiologisk Poliklinikk

Våre tjenester

→ Innbyggerinvolvering

→ Samskaping

→ Strategi

På Jærens nordre spiss ligger Randaberg kommune. Som mange andre mindre kommuner sliter de med å skape aktivitet og liv i sentrum. For hva er det folk i Randaberg ønsker seg i sentrum og hvordan kan de selv bidra?

I dette prosjektet har vi kombinert metoder fra strategisk design, sosiologi og arkitektur for å utvikle en tiltakskatalog for et aktivt og attraktivt sentrum på innbyggernes premisser.

Bakgrunn

Tradisjonelle stedsutviklingsprosjekter handler ofte om utvikling av nye arealer og ny infrastruktur. Det skjer ofte i form av ulike utredninger og mulighetsstudier. Utredningene har et langsiktig perspektiv, og tenker stort om fremtida. Ulempen er at de som regel er omfattende, og resultatet avhenger av store investeringer, som igjen krever forankring og finansiering. Det er tidkrevende og komplekst.

Randaberg ønsket å utforske rommet mellom de store planene og hverdagslivet. Hvordan kan de spille på ressursene de allerede har, for å skape et mer attraktivt og inkluderende sentrum?

Prosess

For å forstå behovene til de ulike innbyggerne i Randaberg har vi brukt et bredt utvalg av metoder. Noen liker å komme ned på biblioteket, mens andre liker å delta digitalt i sofaen hjemme. I løpet prosessen gjorde vi dybdeintervjuer, holdt arbeidsverksteder, utviklet en digital medvirkningsplattform og dro på stedsvandringer med ulike innbyggergrupper.

Basert på innbyggernes behov laget vi fire overordnede prinsipper for sentrum, med tilhørende tiltak som beskriver hvordan man jobbe med prinsippene i praksis.

Resultat

Basert på innbyggernes behov har vi utformet en tiltakskatalog med 20 tiltak for kommunen. Tiltakene har ulik grad av kompleksitet og strekker seg fra fjerning av heldekkende vindusfolie til revitalisering av døde byrom. Hvert tiltak er detaljert med forslag til gjennomføring, mulige samarbeid og potensielle barrier. Det gjør det lettere å sette i gang og få ballen til å rulle, i riktig retning.

Utvikling av sentrum er en kontinuerlig prosess, ikke én ferdig plan eller vedtak.  Ved å tenke mer iterativt på sentrumsutviklingen blir det lettere for å innbyggere å engasjere seg, samtidig som man sikrer at tiltakene skaper de effektene man ønsker gjennom testing og læring.