Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Klimascenarier for Luster og Sogndal i 2040

Lokaldemokrati
Digital teknologi
Scenarier

Kunde

→ Sogndal kommune

→ Luster kommune

Samarbeidspartnere

→ Luster kommune

Våre leveranser

→ Samskaping

→ Workshops

→ Fremtidsscenarier

→ UX/UI

Framtiden er uviss. Samtidig vet vi at klimaendringene er reelle og at de vil påvirke både våre omgivelser og de overordnede politiske føringene i tiden fremover.

Sammen med Sogndal kommune og Luster kommune har vi utviklet fire klimascenarier for 2040. Scenariene skal gjøre det enklere å snakke om og ta valg bassert på en felles forståelse av fremtiden.

Bakgrunn

Det er bred enighet om at klimaendringene vil bli mer omfattende og at klimapolitikken vil bli strengere, både nasjonalt og globalt. Mer usikkert er tempoet på lokal omstilling, og hvor stor aksept lokalbefolkningen har for ulike former for lokal omstilling.

Derfor er scenariene utformet med utgangspunkt i to hovedakser: grad av omstilling i kommunen og grad av aksept i lokalsamfunnet. Hvordan ser dette ut i en lokal kontekst?Hvordan kan vi gjøre fremtiden mer konkret?

Prosess

Det er bred enighet om at klimaendringene vil bli mer omfattende og at klimapolitikken vil bli strengere, både nasjonalt og globalt. Mer usikkert er tempoet på lokal omstilling, og hvor stor aksept lokalbefolkningen har for ulike former for lokal omstilling.

Derfor er scenariene utformet med utgangspunkt i to hovedakser: grad av omstilling i kommunen og grad av aksept i lokalsamfunnet. Hvordan ser dette ut i en lokal kontekst?Hvordan kan vi gjøre fremtiden mer konkret?

Resultat

Det er bred enighet om at klimaendringene vil bli mer omfattende og at klimapolitikken vil bli strengere, både nasjonalt og globalt. Mer usikkert er tempoet på lokal omstilling, og hvor stor aksept lokalbefolkningen har for ulike former for lokal omstilling.

Derfor er scenariene utformet med utgangspunkt i to hovedakser: grad av omstilling i kommunen og grad av aksept i lokalsamfunnet. Hvordan ser dette ut i en lokal kontekst?Hvordan kan vi gjøre fremtiden mer konkret?

Flere prosjekter

Innbyggerdrevet stedsutvikling i Randaberg

Bytrær og borgerinvolvering