Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Sentrumsliv i Randaberg

Randaberg, som mange andre mindre distriktskommuner, ønsker å skape et attraktivt og levende sentrum. Med tjenestedesign som overordnet prosessmetodikk samarbeidet vi med med arkitekter, landskapsarkitekter og sosiologer for å forstå innbyggernes behov og drømmer. Med utgangspunkt i innbyggernes behov og lokale forutsetninger har vi utviklet 20 ulike tiltak for å skape et mer levende sentrum i Randaberg.

I dette prosjektet har vi brukt designmetodikk for å forstå sentrum og kartlegge hverdagsbehovene til innbyggere i Randaberg. Vi designet en lokal innspillsplattform hvor folk kunne fortelle oss om sine ønsker og bekymringer.

Basert på innbyggernes behov har vi utformet en tiltakskatalog med 20 tiltak for kommunen. Tiltakene har ulik grad av kompleksitet og strekker seg fra fjerning av heldekkende vindusfolie til revitalisering av døde byrom.

Utviklingen av sentrum er en kontinuerlig prosess, ikke én ferdig plan eller vedtak.

Liv i sentrum kan ikke vedtas. Det finnes heller ingen oppskrift på hva som vil funke lokalt. Det er viktig å prøve seg frem og akseptere at alt ikke blir som man hadde tenkt. Ved å tenke mer iterativt på sentrumsutviklingen er det lettere for å innbyggere å engasjere seg, samtidig som man sikrer at tiltakene skaper de effektene man ønsker.

Tiltakene har ulik grad av kompleksitet. Noen kan gjennomføres raskt - «i morgen» - mens andre er mer krevende, for eksempel fordi de er avhengig av koordinering av ulike aktører, medfører større fysiske endringer eller krever en mental omstilling hos brukerne.

→ Vil du lære mer om hvordan vi har jobbet i dette prosjektet? Klikk her for å laste ned tiltakskatalogen i sin helhet.

I samarbeid med Etyde Arkitekter, Sosiologisk Poliklinikk og Urban Space Lab