Om oss

Prosjekter

Kontakt oss

Byøkologi og borgerinvolvering

Trær og vekster i byen har stor verdi. De bedrer luftkvaliteten, reduserer støy, tar opp og lagrer CO2, og hjelper mot overvannsproblematikk. Trær er også hjemmet til mange ulike dyr og insekter. Men tar vi egentlig godt nok vare på alle trærne rundt oss? Og tenker vi oss godt nok om før vi kutter noen av dem ned?


I dag mangler de aller fleste byer og kommuner i Norge en god oversikt over trær og vekster i bymiljøet. Det gjør at trær og vekster ofte blir nedprioritert når man skal regulere nye områder eller gjøre endringer i byen.

I samarbeid med Karmøy og Haugesund kommune har vi utforsket hvordan vi kan utvikle et enkelt og engasjerende digitalt verktøy for å kartlegge byøkologi.

Vi kaller det en digital mulighetsstudie.

Når kommuner og byer skal utvikle nye områder og bygge fysisk infrastruktur, gjør man som oftest en mulighetsstudie for å belyse ulike muligheter og bringe frem nye ideer. Vi mener at vi burde tenke på samme måte når vi utvikler den digitale infrastrukturen i kommuner og byer.

I mulighetsstudien har vi utforsket konkrete muligheter gjennom scenarioer og digitale prototyper. Vi kartla eksisterende tjenester, snakket med eksperter på feltet og utforsket konkrete løsninger sammen med innbyggere.

→ Vil du lære mer om hvordan vi lager digitale mulighetsstudier? Klikk her for å laste ned mulighetsstudien i sin helhet.